Majonezy z godłem jakości programu „Doceń polskie”